Werkbaar werk

“Werkbaar werk is werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om
bij te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren (definitie SERV).
Zowel voor werkgever als voor de werknemer is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan dit belangrijke thema.”

Voor een gezonde, boeiende en evenwichtige werkomgeving

Werkbaar Werk is een begrip dat meer en meer aandacht krijgt. En terecht!
Er bestaan vele definities van deze term. De definitie van de ESF (Europees Sociaal Fonds) geeft volgens ons het beste aan wat wordt bedoeld.

Heel bondig gesteld:
“Werkbaar werk is werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om bij te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren (definitie SERV).
Zowel voor werkgever als voor de werknemer is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan dit belangrijke thema.”

Opleidingen Werkbaar Werk

Het vervolg van ons project Werkbaar Werk 2023 zal leiden tot een opleidingsaanbod dat ter beschikking wordt gesteld voor al onze bedrijven.

We houden jullie hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Op dit moment kan je al terecht bij ons voor:

  • Een gratis scan werkbaar werk i.s.m. met onze partner Tryangle. In dit verband wijzen we u graag op volgende interessante link rond burnoutassesment: BAT
  • Opleidingen die verband houden met welbevinden op de werkvloer. Concreet gaat dit over:

Scans

Impuls advies versterkt organisaties in het creëren van een mensgerichte werkcontext. Via de werkbaarheidsscan, die eveneens voldoet aan de voorwaarden van een psychosociale risicoanalyse (verplichte afname om de 5 jaar), bevraagt Impuls jouw medewerkers over de verschillende facetten van het werk en de organisatie zelf.

Vervolgens kunt u als organisatie aan de slag met alle resultaten, gebundeld in een verhelderend rapport en verrijkt met allerhande adviezen op zowel individueel, team en organisatieniveau. Als organisatie kiest u er vervolgens zelf voor of u ondersteuning nodig heeft bij de uitvoering van het adviesrapport, of de zaken zelf wilt aanpakken intern.

Enkele voorbeeldvragen:

  • Nieuwe medewerkers krijgen voldoende begeleiding binnen de organisatie om hun job goed te kunnen uitvoeren. 
  • Worden moeilijke werksituaties binnen de organisatie snel aangepakt? 
  • Werk je onder te veel tijdsdruk? 
  • Binnen de organisatie wordt een goede mentale gezondheid gestimuleerd. 
  • Ik weet bij wie ik terecht kan met mijn specifieke vragen en/of problemen.

Via de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid kunt u tot €10.000 aan subsidies krijgen, als ook via de KMO portefeuille is er korting mogelijk.

Vraag vrijblijvend uw info op via annsophie@impuls-advies.be

Subsidies Werkbaar Werk

De werkbaarheidscheques bieden nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen.

Hoe kan u als onderneming in deze sterk gewijzigde context de productie of dienstverlening verderzetten en tegelijk de werknemers veilig, gezond, comfortabel en gemotiveerd aan het werk houden? Dit kan door middel van de werkbaarheidsheques. De werkbaarheidscheques bieden nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen, zoals bij het opstarten in kleinere ploegen, met nieuw bedachte productieprocessen, met een grotere afstand tussen medewerkers, met meer telewerk, …

De doelstelling van de werkbaarheidscheques blijft grotendeels hetzelfde, zowel een KMO als grote onderneming kan met de cheque een scan of begeleiding kopen om de werkbaarheid in kaart te brengen of te monitoren. Acties die hieruit voortvloeien, kunnen normaal gezien niet betaald worden met de cheque. Op deze regel is echter een uitzondering gekomen die toelaat om acties/uitdagingen die zijn ontstaan door de coronacrisis, toch te financieren door de cheque. Als werkgever kan je op die manier advies inwinnen zoals bijvoorbeeld “Hoe moet ik mijn werknemers veilig aan de slag laten gaan?” of aanpassingen doen aan de werkpost of arbeidsorganisatie op korte termijn die noodzakelijk zijn om het werk te hervatten i.f.v. de werkbaarheid. Ook opleidingen die nodig zijn om te kunnen werken in de nieuwe arbeidssituatie of om werknemers te leren omgaan met de angst die er kan heersen kunnen gefinancierd worden door de cheque. De opleidingen, begeleiding en advies focussen dus naast competentieversterking ook op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgever. De werkbaarheidscheque bevat maximaal €10.000 per ondernemingsnummer. De aankoop van beschermend materiaal voor de werknemers valt hier niet onder.

Nood aan gemotiveerde medewerkers? Wil je burn-out geen kans geven en een positieve dynamiek creëren? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis HR-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Het doel van dit initiatief is om de werkbaarheid en werknemerswelzijn binnen jouw organisatie te verhogen. De kost van de dienstverlener wordt volledig gedragen door ESF! Uw organisatie moet in Vlaanderen gevestigd zijn en niet meer dan 250 werknemers hebben.

Aanbod partnerships Werkbaar Werk

OpFo100 staat open voor constructieve partnerships die vanuit een operationele en respectvolle samenwerking een win-win-win opleveren. Waarbij de laatste “win” staat voor een meerwaarde voor onze klant.

In het kader van ons pilootproject werkbaar werk, sloegen Tryangle en OpFo100 de handen in elkaar.

Tryangle is gespecialiseerd in het werken rond het welzijn van bedrijven en van het werkgeluk van hun werknemers.  Ze helpen werkgeluk integreren in de algemene bedrijfsstrategie voor meer engagement, hogere productiviteit en minder absenteïsme.

We kozen voor hen op basis van hun jarenlange ervaring en uitgebreide kennis rond interactieve training, stress- en burn-out coaching, welzijnstrainingen en theoretische en praktische inzichten rond werkgeluk. Onze samenwerking bestaat in het aanbieden van een inleidende webinar, deelname aan een gemengde werkgroep en ad hoc begeleidingen of scans op vraag van OpFo100.

Wil je ook partner worden van OpFo100? Contacteer dan onze secretaris Wim Van Esch via secretaris.secretaire@opfo100.be

Projectoproep

Op basis van het meest recente sectorakkoord van 30.11.2021 afgesloten binnen uw paritair comité werd door het Beheerscomité van OpFo100 beslist dat er binnen het vormingsfonds éénmalig een budget werd uitgetrokken om een pilootproject ‘Proefwerven Werkbaar Werk’ te lanceren waaraan bedrijven uit de sector kunnen deelnemen.
De beslissing luidde als volgt: “De geselecteerde bedrijven krijgen een werkbaar-werk-budget om acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. De bedoeling is om in een later stadium de goede praktijken van dit proefproject open te stellen naar alle bedrijven uit de sector door opleidingen rond werkbaar werk te laten subsidiëren via het sectorfonds.”

Timing

De deadline voor deze kandidatuurstelling: was 30.06.2023 en is intussen verlopen.
Wie toch nog een dossier wil indienen, kan hiertoe een gemotiveerd verzoek sturen naar: secretaris.secretaire@opfo100.be.
Een paritair samengestelde werkgroep zal uw aanvraag bekijken i.f.v. een eventuele uitzonderlijke toekenning. En dit op basis van de inhoudelijke motivatie in uw dossier.