Opleidingsfonds voor alle arbeiders en leidinggevende binnen PC 100

Vanuit een inclusieve visie en een streven naar werkbaar werk voor alle arbeiders binnen PC 100 zet OpFo100 elke dag zijn expertise in.
Samen met onze klanten begeleiden we arbeiders in hun huidige job of in hun zoektocht naar een nieuwe rol.

Opleidingsfonds

Opleidingspartner voor een inclusieve arbeidsmarkt

Het is onze ambitie om via een gevarieerd, gratis opleidingsaanbod mensen te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door arbeiders in PC 100 passende trainingen te bieden, groeien hun competenties en hun vertrouwen. Hierbij besteden we extra aandacht aan risicogroepen die moeilijker hun weg vinden tot de arbeidsmarkt. Zo schrijven we samen een inclusief verhaal.

Arbeiders binnen PC 100 maximaal ondersteunen

In alles wat we doen, staan respect, vertrouwen en integriteit voorop. Zo slagen we erin succesvolle samenwerkingen uit te bouwen met onze klanten en geven we alle arbeiders in PC 100 optimale groeikansen. We ondersteunen hen in hun proffesionele groei met oog op de noden van de werkgever.

Vertrouwen

Met een open blik helpen we werkgevers hun teams te versterken. Dit doen we vanuit een oprecht geloof en vertrouwen in de capaciteiten van de arbeiders en hun werkgevers.

Innovatief en flexibel

Door in te zetten op innovatie slagen we erin antwoorden te vinden binnen een veranderende marktcontext. We stellen ons flexibel op, zodat we steeds een geschikt aanbod kunnen voorstellen.

Expertise

Specialisten in hun vak delen hun kennis met de cursisten. Onze experten kennen de markt- en jobtendensen door en door. Dat laat ons toe het aanbod te vernieuwen op maat en op vraag van de klant.

Aandachtig voor netwerking

We zetten in op een toekomstgerichte dienstverlening die inspeelt op de noden van onze klanten. Onderbouwd door sterke netwerken met onze (potentiële) partners, stakeholders en gebruikers.

Bereikbaar, klantvriendelijk en efficiënt

OpFo100 streeft naar een vlotte dienstverlening en staat erop vragen van klanten snel en correct te beantwoorden. We zetten sterk in op een toegankelijk en transparant aanbod, dat voor iedereen duidelijk is.

Integer

Respect, openheid, integriteit en verantwoordelijkheid staan centraal in alles wat we doen. Op deze stevige fundamenten bouwen we duurzame samenwerkingen met onze klanten uit, gestoeld op wederzijds vertrouwen.

Empathisch

We ondersteunen iedereen binnen hun huidige job of helpen hen op weg naar een nieuwe uitdaging. Wat hun achtergrond, leeftijd, gender, mogelijkheden en ambities ook zijn. We bouwen mee aan werkbaar werk voor elke arbeider.

Mensgericht leiderschap en levenslang leren

Vanuit onze voorbeeldfunctie zetten we onze missie dagelijks om in de praktijk. Door levenslang leren te integreren en sterk leiderschap intern te promoten. Dit vormt de basis voor succesvol en duurzaam ondernemen. Bij ons en bij onze klanten.

Maak kennis met ons team

Achter OpFo100 staat een sterk team van enthousiaste medewerkers en (sociale) partners, die zich inzetten om onze doelstellingen waar te maken. Vanuit een gedeelde passie en overtuiging dat iedereen recht heeft op een boeiende job.

Team OpFo100

Wim Van Esch

Wim Van Esch

Secretaris

Hanina El Hamamouchi

Stafmedewerker Organisatie en Communicatie

Julie Bonabot

Coördinator Training en Opleiding

Nastassia De Cauwer

Sectorconsulent

Beheerscomité van OpFo100

Koen Cabooter

COOAB (mandaat VBO) – Voorzitter

Jean-Charles Parizel

VBO

Eline De Rycke

Eline De Rycke

UNIZO (mandaat VBO)

Gaëtan Stas

Gaëtan Stas

ACV – Ondervoorzitter

Benjamin WERY

ABVV

Johan Vandycke

Johan Vandycke

ACLVB

Op maat begeleiding van jouw arbeiders en onderneming

Met een zorgvuldig uitgebouwd en kwalitatief opleidingsaanbod werkt OpFo100 een traject op maat van jouw onderneming uit. Samen bekijken we wat je nodig hebt om je arbeiders maximale groeikansen te geven. Om de toegankelijkheid te verhogen is ons opleidingsaanbod gratis. Heb je vragen? Aarzel niet en contacteer ons.