Projectoproep - Werkbaar Werk

OpFo100 lanceert pilootproject 'Proefwerven Werkbaar Werk'

Bij het meest recente sectorakkoord van 30.11.2021 afgesloten binnen uw paritair comité werd immers beslist dat er binnen het vormingsfonds OpFo100 éénmalig een budget wordt uitgetrokken om vanaf 2022 een pilootproject ‘Proefwerven Werkbaar Werk’ te lanceren waaraan bedrijven uit de sector kunnen deelnemen.
Beslist werd als volgt: “De geselecteerde bedrijven krijgen een werkbaar-werk-budget om acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. De bedoeling is om in een later stadium de goede praktijken van dit proefproject open te stellen naar alle bedrijven uit de sector door opleidingen rond werkbaar werk te laten subsidiëren via het sectorfonds.”

Inmiddels werd door OpFo100 het budget en de selectiecriteria vastgelegd voor 2023.

Concreet

 • We voorzien binnen dit proefproject een projectoproep voor een (maximaal) budget WW van € 1.000 per VTE met een maximum van € 10.000 per werkgever in te zetten over een periode van 2 jaar voor maximaal 5 bedrijven;
 • Dit budget kan geresponsabiliseerd worden ingezet. Het kan gaan om het uitvoeren van een meting of scan, EN/OF begeleiding en advies (consulting rond beleid, strategisch advies, …), EN/OF verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties, …). Kosten worden – na goedkeuring van de offertes en het projectvoorstel – integraal betaald door OpFo100;
 • Elk bedrijf uit pool PC 100 (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker komt in aanmerking;
 • Criteria voor de besteding van dit budget:
  •     1 per gewest (3);
  •     1 grote werkgever (meer dan 100 werknemers);
  •     1 kleinere werkgever (maximum 10 werknemers);
 • Belangrijk: Bij de uitwerking van een gekozen project moet elk bedrijf een interne werkgroep (managers/leidinggevenden + bedienden + arbeiders) oprichten en zich engageren om op alle niveaus te werken.

Timing

 • We starten met een live webinar over het thema Werkbaar Werk, georganiseerd door onze partner Tryangle. 

Deze webinar gaat live door op
19.10.2022
om 12 uur (Nederlandstalig) en om 13 uur (Franstalig)
De webinar duurt 30 minuten. Vragen kunnen live gesteld worden.

Link om in te schijvenNL – FR

Merk op: indien je niet live kan volgen, kan je je gewoon toch inschrijven
waarna je de opname automatisch via mail ontvangt.

 • Aansluitend aan de webinar start de indieningsperiode voor jullie projectvoorstel. Vanaf dat moment vind je op onze website onder de menuknop “Werkbaar Werk” het standaardformulier om in te vullen. Je ontvangt hiervan nog een apart bericht;
 • Deadline voor deze kandidatuurstelling: 30.11.2022, 23u59;
 • De week nadien beslist een gemengd samengestelde werkgroep over de kandidaturen. De werkgroep is samengesteld door vertegenwoordigers van sociale partners, OpFo100 en onze partner Tryangle;
 • Projecttermijn: 1 jaar;
 • In de eerste helft van 2024 worden alle ervaringen gebundeld.

 

Alvast: elk gekozen project krijgt een persoonlijk bezoek van OpFo100 waar we samen zullen afspreken op welke wijze we het project gezamenlijk vorm kunnen geven en op welke ondersteuning je hierbij van OpFo100 kan rekenen.

Inclusief en werkbaar werk

Iedereen op de arbeidsmarkt heeft recht op een motiverende job waarin de eigen talenten en vaardigheden ten volle tot hun recht komen. Vanuit dat vertrouwen bouwt OpFo100 aan een inclusief verhaal en zet zijn expertise in om arbeiders in hun huidige job te versterken of hen mee klaar te maken voor de arbeidsmarkt.