Good Practices - Werkbaar werk

Voor een gezonde, boeiende en evenwichtige werkomgeving

“Komend jaar (2023) loopt er binnen onze sector een proefproject ‘Werkbaar Werk’ waaraan 5 bedrijven ressorterend onder PC 100 zullen deelnemen. Na selectie krijgen zij een werkbaar-werk-budget om acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. Een begeleidende werkgroep zal in de loop van 2023 goede praktijken uit dit project selecteren en zal ze openstellen naar alle bedrijven uit de sector. Zodra ze op de site zichtbaar zijn, wordt dit aangekondigd via onze nieuwsbrief