Een nieuwe branding met een sterke missie

OpFo100, het opleidingsfonds voor arbeiders binnen het PC 100, heeft een nieuwe branding gelanceerd die verbinding, diversiteit en professionele groei met elkaar verankeren. Met dit nieuwe logo en een sterke merkbelofte straalt OpFo100 kwaliteit, vertrouwen, expertise en inclusiviteit uit. 

Ons visueel verhaal van verbondenheid en diversiteit

Het logo bestaat uit één grote cirkel met daarin drie cirkels van verschillende grootte. Al deze cirkels en lijnen staan symbool voor de verbinding tussen alle betrokken partijen: de werkgevers, arbeiders en OpFo100 zelf. Verbinding is essentieel in onze missie. OpFo100 streeft naar een maximale ondersteuning van de werkgevers in het versterken van hun arbeiders door ons gevarieerd, gratis opleidingsaanbod. De verschillende grootte van de cirkels benadrukt hun ondersteuning van een inclusieve en diverse werkplek.

OpFo100 gelooft in de meerwaarde van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, gender, mogelijkheden en ambities. Het cirkelvormige ontwerp van het logo symboliseert de openheid naar de verschillende partijen. Het logo communiceert duidelijk de meerwaarde van verbinding, diversiteit en inclusie, en de oprechte betrokkenheid van OpFo100 bij het helpen van arbeiders en werkgevers om professioneel te groeien en te slagen in hun respectieve rollen en doelen.

Kleuren die vertrouwen en professionele groei uitstralen

De kleuren in het logo sluiten naadloos aan bij de missie en kernwaarden van OpFo100 en draagt bij aan het overbrengen van de juiste boodschap.

Het donkerblauw straalt vertrouwen en betrouwbaarheid uit. Het creëert een gevoel van stabiliteit en professionaliteit, wat belangrijk is voor OpFo100 die zich richt om arbeiders te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling via een gevarieerd, gratis opleidingsaanbod en dit in het belang van hun werkgevers.
Daarnaast wordt donkerblauw vaak geassocieerd met kennis en expertise, wat perfect past bij onze kernwaarden. Onze experten kennen de markt door en door. Dat laat ons toe het aanbod te vernieuwen op maat en op vraag van de klant.

De lichte groene kleur in het logo heeft een kalmerend en rustgevend effect. Het symboliseert professionele groei en vernieuwing. OpFo100 begeleidt arbeiders in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, en helpt werkgevers bij het versterken van hun team door passende trainingen aan te bieden. Groen straalt ook duurzaamheid en verantwoordelijkheid uit, waarmee we aantonen dat we ons inzetten voor inclusieve werkplek en het creëren van werkbaar werk voor iedereen.

Bouwen aan de toekomst

We bieden een breed scala aan professioneel en gratis en kwaliteitsvolle opleidingen en trainingen aan. Met de nadruk op inclusie, werkbaar werk en gelijke kansen. Vanuit vertrouwen bouwt OpFo100 aan een sterk verhaal en zet haar expertise in om arbeiders in hun huidige job te versterken of nog beter hen mee klaar te maken voor de arbeidsmarkt.