Interessante Links

Informatiekanalen betreffende subsidies

1. Vlaanderen: subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Terug naar boven ^

Deze geeft een overzicht van mogelijke subsidies voor bedrijven gelegen in het Vlaamse gewest. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
Voor steunmaatregelen op maat: www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

2. Brussels gewest: alle financiële tegemoetkomingen

Terug naar boven ^
Subsidies vinden die toegankelijk zijn voor Brusselse ondernemers:
http://www.1819.be/nl/subsidies

3. Wallonië

Terug naar boven ^

Portail de la Wallonie:
www.wallonie.be/fr/demarche/theme-list/10
Ministère de la Région wallonne- Economie:
http://economie.wallonie.be/.

Webadressen in verband met opleiding en tewerkstelling

 • Geen enkele van de vermelde sites biedt een volledig overzicht van het opleidingsaanbod.
 • Het blijft belangrijk steeds referenties na te trekken van de opleidingsverstrekkers.

1. Voor Belgische bedrijven

Terug naar boven ^

www.vbo-feb.be

 • Website van het:
  • VBO: Verbond van Belgische Ondernemingen;
  • FEB: Fédération des Entreprises de Belgique.

www.traininginfo.be

 • Deze site, van Management Information, biedt langs een overzicht van het opleidingsaanbod, tevens een gratis discussieforum over opleiding.

www.bedrijfsopleidingen.be en www.formations-entreprises.be

 • Deze site biedt een overzicht van duizenden trainingen en honderden adviezen, allen in de sfeer van people- en talentmanagement. De site richt zicht op de professionele opleidingsmarkt, o.a. via het lerend netwerk Stimulearning, gericht naar L&D-verantwoordelijken. De site biedt eveneens een overzicht van leerlocaties en L&D-jobs.

www.meta.fgov.be

 • Website van het federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid.

www.aandeslag.be

 • Alle tewerkstellingsmaatregelen van de overheid op 1 website. Deze site geeft een overzicht van de voordelen en premies waarvoor uw onderneming in aanmerking komt.

www.werk.be

 • Site van de Vlaamse overheid. Ook het federale luik is erin geïntegreerd.

www.surfplaza.be

 • Deze site is een bundeling van een aantal mogelijk interessante websites.
 • Langs website-adressen voor opleiding en training vindt u tevens doorverwijzingen naar beroepsverenigingen, informatie en wetgeving, uitzendbureaus, fiscale informatie, … .

2. Specifiek voor Brusselse bedrijven

Terug naar boven ^

www.actiris.be (vroegere BGDA)

 • Openbare instelling ivm opleiding en tewerkstelling.

www.bruxellesformation.be

 • Franstalig opleidingscentrum voor werkzoekenden en werknemers.

http://www.beci.be/nl/

 • Website van “Brussels Enterprises Commerce and Industry”.
  Gemeenschappelijke naam voor:

  • VOB: Verbond van Ondernemingen te Brussel;
  • UEB: Union des Entreprises de Bruxelles;

  en van het

  • KHNB: Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel;
  • CCIB: Chambre de Commerce de Bruxelles

http://www.huisnederlandsbrussel.be/

 • Een initiatief van de Vlaamse overheid.
 • In het Huis van het Nederlands krijgt u informatie over alle cursussen Nederlands in Brussel. Samen wordt gekeken welke cursus het best past. Er worden afspraken gemaakt over inschrijving, de startdatum en de plaats van de lessen.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/regionale-technologische-centra

 • RTC’s zijn netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven die op provinciaal niveau acties ondernemen op vlak van infrastructuur, leerlingenstages en bedrijfsstages/nascholing voor leerkrachten. Het RTC Vlaams-Brabant werkt ook voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Specifiek voor Vlaamse bedrijven

Terug naar boven ^

www.vlaanderen.be

 • Website: startpagina van de Vlaamse overheid.
 • Vlaamse aanmoedigingspremies, ook voor opleiding.

www.werk.be

 • Site van de Vlaamse overheid voor werk en sociale economie. Ook het federale luik is erin geïntegreerd.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten

 • Deze site van de Vlaamse overheid geeft een overzicht van cursussen en opleidingen voor werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/regionale-technologische-centra

 • RTC’s zijn netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven die op provinciaal niveau acties ondernemen op vlak van infrastructuur, leerlingenstages en bedrijfsstages/nascholing voor leerkrachten. Het RTC Vlaams-Brabant werkt ook voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

www.ond.vlaanderen.be

 • Website van het onderwijs in Vlaanderen.

www.unizo.be

 • Website van de UNI van Zelfstandige Ondernemers.
 • Richt zich specifiek tot KMO’s.

www.syntra.be

 • Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming.

http://www.vlaio.be/

 • Agentschap innoveren en ondernemen (vroegere Agentschapondernemen).
 • Voor iedere ondernemer die op zoek is naar steun of advies bij de Vlaamse overheid.

www.vdab.be

 • Openbare instelling ivm opleiding en tewerkstelling.

www.voka.be

 • Website van het Vlaams Economisch Verbond en de Kamers Van Koophandel
 • Het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Huizen van het Nederlands (in iedere Vlaamse provincie én in Brussel)

4. Specifiek voor Waalse bedrijven

Terug naar boven ^

www.wallonie.be/fr/demarche/theme-list/10

 • Portail de la Wallonie

www.emploi.wallonie.be

 • Opleiding en tewerkstelling in Wallonië.

www.leforem.be

 • Openbare instelling ivm opleiding en tewerkstelling.

https://www.leforem.be/contact/conseil-entreprises/conseillers-entreprises.html

 • De Forem stelt consulenten ter beschikking van de Waalse bedrijven waarop ze een beroep kunnen doen ivm opleiding en tewerkstelling.

www.uwe.be

 • Website van Union Wallonne des Entreprises.